ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความเห็น แนวทางในการห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและก็การให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและก็ประชากรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งบางทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน

เหตุเพราะยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างชาติ และปัจจุบันมีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบพบปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการและก็มีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวผ่านมาแล้วมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (อย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือเชิญชวนคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและก็การกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ